Toprak Kort

Tenis kortu yapılacak alan incelenir ve gerekli zemin tesviyesi yapılır , gerekli dolgular ve sıkıştırma uygulamaları tamamlanır.
Telçit için hatıllar kurulur ve beton atımı esnasında direklerin ankrajları konur.
Drenaj kanalları kazımı yapılarak , drenfleks borular hatlara döşenir ve çakılla doldurulur.
Tesviye yapılır
Çakıl ile kiremit irmiği arasına ; bölgeye göre değişken olan malzemeler serilerek tesviyesi yapılır.
Tam Otamasyon Sulama sistemi montajı yapılır
Kiremit tozu serilir / Tesviye yapılır
Saha çizgileri için çizgi çıtaları tenis kort ölçülerine göre zemine çakılır.
Silindir ve sürgü çekilir .
Saha zemini oyun oyananabilir duruma gelesiye kadar gerekli uygulamalar yapılır.
Tenis kort bakımı yapacak görevli kişilere saha bakımı hakkında gerekli eğitim verilerek , sahalar teslim edilir.

Toprak Tenis Kort Yapılarımızdan Bazı Kareler